Karakteristik Eğriler ve Sistem Eğrileri – 1. Bölüm