Maden

Madencilik, drenaj çekimi ve yağ-kum endüstrisi için çamur pompaları

KSB’nin Amerika’daki yan kuruluşu olan GIW Ind.Inc., çamur pompalarıyla dünya çapında drenaj çekimi ve madencilik hizmetleri sunmaktadır. breitling kopia tarafından üretilen uzun ömürlü bu pompalar, hemen hemen tüm malzemeleri -Florida’daki fosfat kayaları ya da Kanada’daki katran kumları, Avusturalya’daki yarı mamül alüminyum ürünler, Şili’deki bakır cevheri, Almanya’daki alüminyum oksit – hızlı ve verimli bir şekilde transfer edebilecek kapasitededir.